Poppulär spinnare bland gästerna . Gult är aldrig fel i verktygsdammen