Nya kortpriser i år (se under mappen regler och kortpriser)


Behöver du ha kontakt med oss ? skriv till...

tyringesportfiskeklubb@outlook.com                    Dammen 

Området heter egentligen Verktygsdammarna, detta för att öarna som ligger i dammen var en landremsa som skilde de två dammarna åt. Dammen tillhörde Sva AB i Tyringe som använde vattnet i fabriken som strömresurs. När detta upphörde på 60 talet så fick ett antal anställda på SVA AB i Tyringe ta över dammen. Tyringe Sportfiskeklubb bildades 1966 och klubbens medlemmar bestod till en början endast av just anställda i företaget, men har idag utvecklats till att ha medlemmar från hela Skåne.

Dammen förr

Så här såg dammarna ut med landremsan i mitten.Verktygsdammarna är från början vattenmagasin för Tyringe mölla som tillhörde hemmandet n:o 1 i Tyringe.

Den ena bilden är från 1914 den andra är jag osäker på årtalet, borde vara äldre om man tittar på skillnaderna på huset vid dammen. vilket årtal man hade uthyrning av båtar vet jag ej tyvärr.

Kvarnen fanns till redan på 1600-talet. Skandinaviska Verktygsfabriken grundades 1896 och använde sig då av vattenkraften.

Utgrävningen

Utgrävningen av dammen
Utgrävningen av dammen

För ca 30 år sen så tömdes dammen och grävdes ur, då beslöt man ta bort landremsan så det blev bättre förutsättning att fiska. Man behöll tre st öar både för fisken skull men också för att det blev bättre genomflöde med dom.

Dammen i dag

Vår

Höst

Höst

Vår

Visst har dammen blivit vacker. Mycket arbete har legat till grund för att vi ska få njuta av denna vackra miljö

Reparation  

Bryggbyggarna
Snickarglädje

Bryggbyggarna

Mycket att stå i när man ska ha en fungerande damm. Här håller vi på med att bygga en ny brygga. den blev högre, bredare och framför allt mycket säkrare                                                                            

Snickarglädje