Öppningstider

Dammen är öppen alla dagar från och med 1/4 2022 -till besked ges här .

Fiske är tillåtet från 05:00- 22:00 alla dagar 

swich finns på tavlan vid dammen. Skulle swich inte fungera finns nr till kassören på tavlan. Inget fiske får bedrivas innan betalning gjorts.